Morgonstemning i Dirdal 26,nov 2015. Sola rekk ikkje ned i dalen, men skyene vitnar om at ho er der.

Den 11.okt. 2014 kl.14,50 kom denne regnbogen fram i Dirdal. Den er den vakraste eg har sett.

Nokre vers frå 1. Mosebok høver her.

 Og Gud sa:
          «Dette teiknet set eg for pakta mellom meg og dykk
          og kvar levande skapning som er hos dykk i komande slekter til alle tider:
          
  
Eg set bogen min i skyene, han skal vera eit teikn på pakta  mellom meg og jorda.  Når eg samlar skyer over jorda  og bogen syner seg i skyene,
          
   
  då vil eg koma i hug pakta mellom meg og dykk
          og kvar levande skapning, alt kjøt og blod.
          Aldri meir skal vatnet bli til ein storflaum som øydelegg alt kjøt og blod.
          
   
  Når bogen syner seg i skyene,  vil eg sjå han og koma i hug den evige pakta
          mellom Gud og kvar levande skapning,  alt kjøt og blod på jorda.»