Odd Dubland deltek med song og tale på fylgjande møter.