Kveldstemning på Jæren i gamal tid. 40x70cm

Havørn. 50x40cm

Knaus ved sjøen. 40x70cm

Mot Feistein fyr.

Stilleben 50x40 cm

Havgliitter