Jæren i eldre tid.

Månafossen, Frafjord

Fjordhest.

Tjeld

Vinter på Jæren

Enok Hove i Arne Gaborgs bok "Fred"

Litt nasjonalromantik frå Hunnedalen, Rogaland